دفترچه راهنمای بسته ابزار «ریاضی خوشمزه» شامل این  موارد است:

  • مقدمه

  • فهرست ابزارها و اقلام موجود در بسته

  • معرفی هر کدام از ابزارها

  • کاربرد ابزارها در آموزش ریاضی