جانگورو

120,000 تومان

با هندسه حیوانات کیف کن! این اسباب بازی مجموعه ای از قطعات هندسی و الگوهای رنگارنگ از حیوانات مختلف است. با الهام از کارت های نمونه و با استفاده از قطعات رنگی، حیوانات جذاب بسازید. این بازی شامل 30 قطعه رنگی و 24 کارت اشکال به عنوان نمونه است.

دسته: