بسته ابزار ریاضی ششم دبستان

590,000 تومان

کیت ابزار آموزش «ریاضی خوشمزه» ششم دبستان شامل:

مکعب آموزشی، جئوبورد و کش، آینه نیمه شفاف، کارت و طلق دوران، مهره، کوئیزنر، اشکال کسر فومی، اشکال هندسی فومی، کاشی کسر آهنربایی، تخته آهنی وایت بوردی، کارت عدد و علامت، گسترده احجام، خط کش اینچی، گونیا، نقاله، سری کارت های وایت بوردی، ماژیک وایت بورد

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

کیت ابزار آموزش «ریاضی خوشمزه» ششم دبستان شامل:

مکعب آموزشی، جئوبورد و کش، آینه نیمه شفاف، کارت و طلق دوران، مهره، کوئیزنر، اشکال کسر فومی، اشکال هندسی فومی، کاشی کسر آهنربایی، تخته آهنی وایت بوردی، کارت عدد و علامت، گسترده احجام، خط کش اینچی، گونیا، نقاله، سری کارت های وایت بوردی، ماژیک وایت بورد