علمی

چرا آموزش ریاضی به ابزار نیاز دارد؟

«هدف ازآموزش رياضی تنها پرورش نخبه­ها و علاقه­مندان به رياضی يا افراد خاصی که می‌خواهند رشته‌ی رياضی را در سطح دانشگاهی ادامه دهند نيست، بلکه در اين برنامه، هدف از آموزش رياضی، بهتر زندگی کردن دانش­آموزان و بکارگيری مفاهيم رياضی در محيط پيرامونی و تفسير و تحليل آنها می‌باشد.»[1]

«استفاده از تکنولوژی‌ها، فن­آوری و سایر وسایل دست­ورزی می­تواند به غنی سازی فرایند یاددهی­- یادگیری کمک کند.»[2]

با توجه به رویکرد‌های آموزشی کتاب‌های جدید التألیف ریاضی دبستان، استفاده از ابزار و وسایل آموزشی بخش جدانشدنی کار بوده و نیاز به آن بیش از پیش احساس می‌شود.در این خصوص می‌توان به دو نکته اساسی اشاره کرد:

  • در کتاب‌های درسی ریاضی سبک‌های شناختی دست‌ورز، تصویری و کلامی مورد توجه بوده و تلاش شده‌ است تا مفاهیم به گونه‌ای بیان شوند تا هر دانش‌آموز متناسب با سبک خود بتواند آن مفهوم را بهتر درک‌ کند. لذا دانش‌آموزان دست‌ورز باید وسایل مورد نیاز را در اختیار داشته باشند.
  • روش‌های تدریس فعال در کتاب‌های جدید مورد توجه بوده و کلیه درس‌ها با فعالیت‌های آموزشی و به صورت دانش‌آموز محور ارائه شده‌اند، لذا وسایل مورد نیاز نیز باید به صورت دانش‌آموز محور طراحی شود و هر یادگیرنده با وسایل خود کار کند.

– [1] کتاب معلم (راهنمای تدریس) ریاضی اوّل دبستان، ص 1

[2]– همان، ص 9