ریاضی خوشمزه

راه درست یادگیری ریاضی

از قدیم تو ذهن ما این موضوع جا افتاده که ریاضی درس سختی است و یادگیری آن کار هر کسی نیست؛ ولی باید بدانیم که ریاضی هم آسان است و هم خوشمزه! فقط باید راه درست یاد گرفتن آن را بلد باشیم؛ هر کاری راه خودش را دارد و اگر بتوانیم در همان راه درست قدم برداریم، خیلی راحت به هدف مورد نظرمان خواهیم رسید. ریاضی هم از این قاعده مستثنی نیست، راه یاد گرفتن ریاضی از قدیم شاید راه درستی نبوده و شاید هم برای همه یک راه مشخص برای یاد گرفتن ریاضی وجود نداشته باشد.

ریاضی آسونه!

این روزها سبک درس خواندن تو مدرسه‌ها هم عوض شده و کتاب‌ها و روش درس دادن معلم‌ها هم با اون روش و سبک قدیمی فرق کرده است. حالا وقت بسیار خوبی است تا از این فرصت استفاده کنیم و بتوانیم مسیر یاد گرفتن ریاضی را عوض کنیم و به سمت مسیر درست پیش برویم که همان یاد گرفتن ریاضی در مسیر زندگی است. همه ما بزرگترها حداقل یک بار از خودمان پرسیده‌ایم که «پس اون همه ریاضی که در دوران مدرسه آموختیم، کجا استفاده شد؟ »

مجموعه ماوا به خاطر مهیا کردن مسیر درست یادگیری ریاضی، بعد از تحقیق و بررسی بسیار درباره سبک تدریس ریاضی در تمام دنیا و با توجه به تغییرات بنیادین روش تدریس در کتاب های جدید آموزش و پرورش، برای دانش آموزان اول تا ششم ابتدایی، معلم‌ها و همینطور برای مامان‌ها و باباهای دانش آموزان، بسته‌هایی را طراحی کرده است که دانش آموزان با کمک آن‌ها می‌توانند به راحتی ریاضی را همراه با بازی و در مسیر زندگی یاد بگیرند.

این موضوع که «همه زندگی بچه‌ها بازی است» را باید بپذیریم و بدانیم که هر بچه‌ای درس خود را همراه بازی بهتر فرا خواهد گرفت و در ذهن او نیز سریع‌تر و عمیق‌تر ثبت و ضبط خواهد شد. پس تهیه ابزارهایی که بتوانیم ریاضی را همچون بازی و شیرین به بچه‌ها آموزش بدهیم، گزینه‌ای است که می‌توانید لذت فراگیری ریاضی را هم برای خودتان و هم برای دانش آموزان چندین برابر کنید.

همه آنچه که نیاز دارید در بسته‌ها و کیت های کمک آموزشی موزشآم اول تا ششم ابتدایی مجموعه ماوا فراهم شده است تا شما چه در قامت یک معلم و چه در جایگاه والدین بتوانید لحظات خوبی را حین آموزش ریاضی همراه با اثربخشی بییشتر برای دانش آموزان خود فراهم کنید.